Asfaltista pulaa loppukesästä?

Kauppalehti kirjoittaa 7.6.2016 : Asfaltista pula loppukesällä?

Päällystyskoneet levittävät tonneissa ennätysmäärän mustaa mattoa ensimmäistä kertaa vuosikausiin. Bitumi on halventunut noin 60 prosenttia parissa vuodessa. Asfaltin hinta on puolestaan pudonnut kolmanneksen ja jopa enemmänkin. Osalle urakoitsijoista voi tulla konekapasiteetista pulaa loppukesäksi, kirjoittaa Kauppalehti.

Infra Ry:n mukaan teiden korjausvelkapaketin suuruudeksi 2016-2018 arvioidaan 325 M€.  Hallitusohjelman mukaan perusväylänpito, kehittämisinvestoinnit sekä infrapaketti yhteensä ovat vuosittian 2016 – 2018 noin 1.7 Mrd €.

Uutisessa kerrotaan että asfalttiasemien käyttöaste tulee kasvamaan merkittävästi ja tulevien infrainvestointien lisäys voi osaltaan lisätä myös asfalttiasemien menekkiä. Kalottikone Oy:llä on tarjota asfalttiurakoijille markkinoiden mobiilein asfalttiasema, jolla parannetaan asfalttimassan laatua ja kilpailukykyä tuotantoaseman sijaitessa lähellä levitystyötä.

Linkki Kauppalehden sivuille:
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/asfaltista-tulee-pulaa-loppukesasta/