Kalottikone Oy

Asfalttiasemien ja maansaneerauslaitteiden luotettava valmistaja

Kalottikone Oy on perustettu vuonna 1982 kehittämään ja valmistamaan koneita ja laitteita tien päällystyksessä käytettävien erilaisten asfalttimassojen tuottamiseen, tiepäällysteiden korjaukseen sekä remixerstabilointikoneita tien kantavuuden parantamiseen bitumistabilointia käyttäen.

Termisillä pilaantuneen maan puhdistuslaitteilla voidaan puhdistaa öljyn ja muiden hiilivetyjen pilaamia maita. Laitteilla on mahdollista puhdistaa myös mm. dioksiinipitoisia maamassoja.

Yrityksen valmistamat laitteet tunnetaan kestävyydestään, joustavasta siirrettävyydestä ja helppokäyttöisyydestä, samoin kuin edullisista  elinikäkustannuksista ja hyvästä tuottavuudesta.

Kalottikone Oy kuuluu Savagroup-konserniin.

Filosofiamme

Kalottikone Oy:n toiminta on alkanut omasta päällystysurakoinnista, mistä syystä laitteet on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan käytännön tarpeita.

 1. Pitkä käyttöikä – alhaiset ylläpitokustannukset
  Kaikessa suunnittelussa otetaan huomioon pitkä käyttöikä, mikä tarkoittaa suurempia materiaalivahvuuksia, suurempia käyttökertoimia ja parempia materiaaleja. Täten laitteiden käyttöikä on pitkä ja huoltokustannukset pienet. Pitkäänkin käytössä olleilla asfalttiasemilla on hyvä jälleenmyyntiarvo, mikä on hyvä ottaa huomioon investointivaiheessa.
 2. Toimintavarmuus
  Laitteet ovat yksinkertaisia käyttää mikä takaa niiden toimintavarmuuden vaikeissakin olosuhteissa.
 3. Korkea tuotantokapasiteetti
  Laitteet on suunniteltu ja valmistettu siten, että niistä saadaan korkea tuotantokapasiteetti. Ohjaus- ja automaatiojärjestelmä antaa operaattorille mahdollisuuden helposti sopeuttaa tuotanto paikallisiin raaka-aineisiin ja tarvittavaan kapasiteettiin.
 4. Helppo käyttää ja huoltaa
  Laitteiden käyttö on helppo oppia. Aseman käyttäjä voi valita halutessaan automaation tai käsisäädön välillä. Tärkeimmät huoltokohteet ovat helposti saavutettavissa ja komponenttivalinnoissa on otettu huomioon niiden kansainvälinen saatavuus.
 5. Helppo siirtää ja pystyttää
  Laitteet ovat alusta lähtien suunniteltu siten, että niitä on helppo siirtää paikasta toiseen ja pystyttää ilman järeitä nostureita. Tähän on päästy siten, että suurimmat ja painavimmat yksiköt on varustettu hydraulisilla jaloilla, joiden varassa ne nousevat itsenäisesti työasentoon. Tarvittavat nostot voidaan hoitaa kevyillä kuorma-autoon kiinnitetyillä nostureilla.

Savagroup-konsernin ja Kalottikoneen historia

Yritysryhmän historia alkaa vuonna 1973, kun veljekset Seppo ja Veikko Aho perustivat yrityksen nimeltään Savatie Oy. Tästä alusta on kehittynyt vuosien saatossa yritysryhmä SAVA-Group Oy. Yritysryhmä on edelleen perheyritys.

Savatie Oy toimi tienpäällysteurakoijana ja tässä yhteydessä kehitettiin omia koneita ja laitteita. Tästä tuotekehityksestä syntyi vuonna 1982 asfalttiasemien valmistukseen erikoistunut konepaja Kalottikone Oy.

Kalottikone Oy:llä on merkittävä markkinaosuus pohjoismaissa sekä kuuma-asfaltti että varsinkin pehmytbitumiasfalttiasemien valmistajana. Kehitettyjä teknologioita on sovellettu myös pilaantuneen maan puhdistusasemien kehittämisessä.