Kylmäasfalttiasemat (MX)

MX- tuoteperhe on kehitetty yhdessä asfalttia valmistavien yritysten kanssa vastaamaan urakoitsijoiden vaatimuksia. Tämän vuoksi Kalottikone Oy:n valmistamat MX kylmäasfalttiasemat ovat tunnettuja luotettavuudestaan, helppokäyttöisyydestä, yksinkertaisesta huollosta sekä helposta ja nopeasta siirrettävyydestä. MX- kylmäasfalttiasemat ovat elinikäkustannuksiltaan kilpailukykyisiä ja niiden käyttöikä on pitkä.

Kalottikone Oy:n MX- tuoteperhe on rakennettu kompaktiksi ja helposti siirrettäväksi kokonaisuudeksi. Aseman osat ovat tyypillisesti vedettäviä puoliperävaunuyksiköitä. Pystytys tapahtuu aseman oman hydrauliikan avulla ja tarvittavat nostot hoituvat kuorma-auton keveällä nosturilla tai lastauskoneen avulla.

Kalottikone Oy:n MX-sekoitusasemia voidaan käyttää asfalttimassojen ja betonimassojen valmistukseen sekä stabilointiin. Kalottikoneen valmistamat MX- asemat ovat ns. annoskoneita, joiden tuotantokapasiteetti on 180 – 220 tonnia tunnissa. Annoskoko on 3-4.5 tonnia, riippuen sekoittajan suuruudesta. MX 540 C on jatkuvatoimisella sekoittimella varustettu asema, jonka kapasiteetti on 540 tonnia tunnissa.

MX- asemalla kylmäasfalttimassat valmistetaan ilman kiviaineksen lämmitystä. Tarvittaessa asema voidaan varustaa EcoTurbo® -lämmitysjärjestelmällä. EcoTurbo®:n 300 ºC:n kuumahöyryn avulla kiviainekset lämmitetään ja valmiin asfalttimassan lämpötila saadaan tarvittaessa 90 °C asteeseen. Tätä hyödynnetään muun muassa pehmytbitumiasfalttimassan valmistuksessa. Pohjoismaissa näiden asfalttimassojen osuus kaikesta valmistetusta asfaltista on 35 %. Pehmytbitumin lisäksi on mahdollista käyttää kovempia sideaineita emulsiona.

Pyydä tekninen erittely